CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP JANAMI

Trụ sở: 98 Hào Nam – Hà Nội
VPĐD miền Nam: No.464 – Sunrise City North Tower
27 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Tp.HCM.
043.513.4116 – info@janami.vn
w w w . b i h a k u . v n

Janami