Niêm yết giá Bổ sung giá bán lẻ của các sản phẩm:

Bihaku: 750.000đ

Bella: 1.600.000đ

SkinMD Pure Whitenol Serum: 2.680.000đ

SkinMD Pure Whitenol intensive Cream: 880.000đ